Azzal, hogy belép a www.mezeskalacsmives.hu  valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket. A mezeskalacsmives.hu webszájton található tartalom a mezeskalacsmives.hu szellemi tulajdona. A    mezeskalacsmives.hu    fenntart    minden,    a    weblap    bármely    részének    bármilyen    módszerrel,    technikával    történő másolásával   és   terjesztésével   kapcsolatos   jogot.   A   weblaphoz   tartozó   oldalak   tartalmát   és   kialakítását   nemzetközi   és magyar törvények védik. A   tulajdonos   előzetes   írásos   hozzájárulása   nélkül   tilos   a   weblap   egészének   vagy   részeinek   (   szöveg,   grafika,   fotó,   audió- vagy   videoanyag,   adatszerkezet,   struktúra,   eljárás,   stb)   feldolgozása   és   értékesítése.   A   weblap   tatalmának   egyes   részeit   - kizárólag   saját   felhasználás   céljából   -   merevlemezére   mentheti   vagy   kinyomtathatja,   de   ebben   az   esetben   sem   jogosult   a weblap   így   többszörözött   részének   további   felhasználására,   terjesztésére,   adatbázisban   történő   tárolására,   letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A    mezeskalacsmives.hu    oldalai    teljes    egészében,    szerzői    jogvédelem    alatt    áll,    azokból    bármely    részt    kivágni,    a megcsonkított    részt    pedig    nyilvánossághoz    bármely    módon    újraközvetíteni    tilos.    Tilos    továbbá    a    tulajdonos    előzetes írásbeli   engedélye   nélkül   a   weblap   tartalmát   tükrözni,   azaz   technikai   művelet   segítségével   nyilvánossághoz   újraközvetíteni, még változatlan formában is. A   jobosulatlan   felhasználás   büntető-   és   polgári   jogi   következményeket   von   maga   után.   A   mezeskalacsmives.hu   követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A weblapról írásokat átvenni csak a weblapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a weblapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A   mezeskalacsmives.hu   domainnév,   valamint   a   mezeskalacsmives.hu   név   szerzői   jogi   védelmet   élvez,   védjegyoltalomban részesül,    felhasználása    -    a    hivatkozás    kivételével    -    kizárólag    a    mezeskalacsmives.hu    előzetes    és    kifejezett    írásos hozzájárulásával lehetséges. A   weblapon   felhasznált   fotók   szerzői   jogvédelem   alatt   állnak,   a   személyes   és   nem   kereskedelmi   felhasználás   eseteinek kivételével   tilos   azokat   akár   eredeti,   akár   átírt   fomában   bármilyen   médiumban   közölni,   sugározni   vagy   továbbadni,   részben vagy egészben számítógépen tárolni. A   mezeskalacsmives.hu   pontos   és   hiteles   információk   közlésére   törekszik,   de   a   tájékoztatásból   fakadó   esetleges   károkért felelősséget nem vállal.
© Polyákné Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó 2021               Weboldalt készítette: Polyák Zoltán